Posted by on Feb 8, 2013 in blogg | 0 comments

Förskolan Otto

Logo till Förskolan Otto.

Formgivning av Marko Rouvinen